Uitbesteding waterzuivering

Waterstromen heeft een toegespitste organisatie voor het exploiteren van waterzuiveringen. Indien u ervoor kiest om de waterzuivering door Waterstromen te laten exploiteren heeft dit de volgende voordelen:

  • Waterstromen draagt zorg voor een gegarandeerde bedrijfszekerheid, waardoor het productieproces niet in gevaar kan komen door de waterzuivering;
  • Het eigen personeel kan zich focussen op de primaire bedrijfsprocessen;
  • Waterstromen heeft de kennis en expertise met afvalwaterbehandeling om eventuele problemen op te kunnen lossen;
  • Waterstromen is bereid om te investeren in aanpassingen en uitbreidingen en bestaande installaties over te nemen;
  • Waterstromen heeft kennis en expertise met de nieuwste technieken op gebied van water zuivering;
  • Waterstromen draagt zorg voor optimale terugwinning van grondstoffen en energie;
  • Zekerheid over kosten door vooraf overeengekomen tarieven;
  • Door optimalisatie en een toegespitste organisatie is Waterstromen kosteneffectief.

Hoe werkt exploitatie door Waterstromen?

Waterstromen neemt bestaande installaties en personeel over en investeert in nieuwe installaties en/of aanpassingen. De bedrijfsvoering van de waterzuivering wordt door Waterstromen overgenomen, waarbij zij zorg draagt voor het zuiveren van het water. De kosten worden verrekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven. Er wordt in principe gewerkt binnen met elkaar overeengekomen randvoorwaarden, maar er wordt samen gewerkt met de klant om ervoor te zorgen dat binnen de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de maximum capaciteit van de installatie) kan worden gewerkt. Lukt het door veranderende omstandigheden niet (meer) om binnen de overeengekomen randvoorwaarden te blijven, dan gaan we met elkaar in overleg om te kijken hoe dit op te lossen is. De eerste prioriteit is hierbij altijd zorgen dat de bedrijfszekerheid gewaarborgd blijft.

Indien Waterstromen de exploitatie van de waterzuivering overneemt, dan wordt er een lange termijn overeenkomst aangegaan (minimaal voor 10 jaar). De kosten voor het zuiveren van het water, de randvoorwaarden en de garanties die Waterstromen biedt, worden hierin duidelijk met elkaar overeengekomen. Dit wil overigens niet zeggen dat de overeenkomst gedurende de looptijd niet aangepast wordt. Gedurende de samenwerking is er continu overleg over de dan geldende situatie en mogelijkheden en wordt met elkaar gezocht naar verbeteringen.

De exploitatie van de waterzuivering door Waterstromen te laten overnemen is een grote stap. Dit gaat niet van de één op de andere dag. Na een kennismaking volgt veelal een quick scan van de huidige situatie door Waterstromen en eisen aan de waterzuivering, waarin Waterstromen de mogelijkheden verkend. Hierna volgt meestal een voorstel op hoofdlijnen. Als er op basis hiervan daadwerkelijke interesse is om de zuivering door Waterstromen te laten exploiteren, dan wordt gestart om een overeenkomst in detail uit te werken.

Voor veel bedrijven is bovenstaand traject een te grote stap. Een mogelijkheid is dan dat er een tussenfase is, waarin we al wel exploitatieondersteuning bieden of engineering/advies leveren, maar nog niet de bedrijfsvoering volledig overnemen. Voor meer informatie over deze mogelijkheden zie ‘Service en ondersteuning’ of ‘Engineering en advies’ (doorklikken naar desbetreffende pagina).