Logo

Afvalwaterbehandeling

Waterstromen zuivert industrieel afvalwater op vier verschillende locaties. Op elke locatie wordt biogas uit afvalwater gewonnen en heeft het biogas na reiniging een nuttige toepassing. Daarnaast wordt stikstof efficiënt omgezet en wordt meststof gefabriceerd uit stikstof en fosfaat. Op elke locatie wordt het gezuiverde afvalwater op het riool geloosd, waarna de overige bestanddelen worden verwijderd op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Het betreft de volgende industriële afvalwaterzuiveringen:


Verwerking organische reststromen

Naast afvalwater, verwerkt Waterstromen organische reststromen middels vergisting. Bij de vergisting ontstaat biogas welke gezamenlijk met het biogas van de naastgelegen afvalwaterzuivering ROMPA tanneries Lichtenvoorde nuttig wordt toegepast. Via onderstaande link wordt deze activiteit verder toegelicht:


Verwerking olie/water/slib stromen

Op onze locatie in Duiven worden olie/water/slib stromen verwerkt welke afkomstig zijn uit zandvangers en olie/waterscheiders van autowasstraten, tankstations en soortgelijke instellingen. De waterfractie wordt verder nagezuiverd in de naastgelegen rioolwaterzuiveringinstallatie Nieuwgraaf en de zand/slib- en oliefractie wordt afgevoerd naar specialistische bedrijven welke de fracties opwaarderen t.b.v. hergebruik. Via onderstaande link wordt deze activiteit verder toegelicht: