Logo

Nieuws

Uitnodiging Bijeenkomst: Terugwinnen nutriënten: Probleem of goudmijn?

Heb je of verwerk je een organische rest- of afvalstroom en zie je hier vooral kosten en onbenutte waarde in? Ben je hiervan leverancier of afnemer en wil je verkennen of je deze nutriënten duurzaam kunt terugwinnen, hergebruiken en kringlopen kunt sluiten en zo stappen kunt zetten in circulair ondernemen? Doe dan mee (online of op locatie) aan de bijeenkomst ‘Terugwinnen nutriënten: Probleem of goudmijn?’ op 8 oktober 2020!

Waarom? 
Al vele decennia zijn er forse ‘verliezen’ van nutriënten, terwijl de vraag naar nutriënten wereldwijd toeneemt. Om deze kostbare nutriënten optimaal terug te winnen en te hergebruiken is het belangrijk te onderzoeken hoe je je bedrijfsvoering hierop aan kunt passen. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen, nieuwe technologieën, nieuwe businessmodellen én nieuwe vormen van samenwerking. 

Voor wie? 
Voor ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid uit de sectoren agro en food, bouw en infra, natuurbeheer, bodemverbetering.

Wat? 
Tijdens deze middag vertellen een aantal partners uit de keten over technieken, beleidsontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en financieringsmogelijkheden. Én tevens kun je in contact komen met andere bedrijven en partners die interessant kunnen zijn voor je netwerk! Een belangrijk onderdeel van deze middag is uitwisseling van ideeën en ervaringen uit het publiek. 

Zeepkist
Heb je een innovatief idee, zoek je een afnemer of juist een leverancier voor je product, heb je een nieuw project waar je partners voor zoekt? Of wil je graag delen welke stappen jij denkt dat er de komende jaren gezet moeten worden en welke behoeften er in het veld spelen? Geef je dan snel via de aanmeldknop op voor de Zeepkist! Je krijgt dan de mogelijkheid om in 2 minuten jouw verhaal te delen en je vragen te stellen.

Programma

14.30 u Inloop met koffie en thee

15.00 u Oscar Schoumans (WUR) over technieken in ontwikkeling m.b.t. nutriëntenterugwinning en beleidsontwikkelingen in Nederland en Europa. 

15.20 u Martine Klaver (Waterstromen BV) over ervaring uit de praktijk: terugwinning nutriënten bij waterzuivering. 

15.40 u Wilco Schoonderbeek (Invest-NL) over financieringsmogelijkheden en ondersteuning. 

16.00 u Zeepkist: Deel je verhaal!

16.30 u Afsluiting met drankje

Op locatie en online 

Deze bijeenkomst vindt plaats op De Steck, (Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem), conform RIVM-richtlijnen. Tevens is de bijeenkomst online te volgen. Op locatie geldt een maximum van 30 personen (aanmelden noodzakelijk, vol=vol). 

Aanmelden
Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden en wil je meedoen, mogelijke samenwerking tot stand brengen met andere ketenpartners en (samen) stappen zetten in circulair ondernemen, meld je dan snel aan! Deelname is gratis. Voel je vrij om deze uitnodiging te delen met je netwerk.

Klik hier om u aan te melden


Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en organiseert Kiemt in samenwerking met CIRCLES en RCT Gelderland.
 

Van afvalwater naar duurzame energie

Samenwerking Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel

Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel hebben vandaag, donderdag 23 juli 2020, een overeenkomst getekend om het restwater van de papierfabriek duurzaam te behandelen en daarbij biogas op te wekken. Deze duurzame behandeling levert een totale besparing op van 2300 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met het aardgasverbruik van 1000 huishoudens per jaar. Het is de intentie om de biogasproductie op de locatie Etten in de toekomst verder uit te breiden. Ook willen de drie partijen biogas opwerken naar groen gas, zodat dit beschikbaar wordt voor huishoudens in de gemeente Doetinchem als alternatief voor aardgas. Lees verder…

Achterhoek start onderzoek naar circulaire meststof uit waterzuivering

Doetinchem, 1-07-2020

Het is in theorie mogelijk bij de behandeling van water in communale en industriële waterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke hoeveelheid ammonium-stikstof te herwinnen. Deze stikstof meststof kan dienen als circulaire kunstmestvervanger. In de Achterhoek start een onderzoek of dit ook in de praktijk realiseerbaar is.  Voor het onderzoek bouwt Nijhuis Industries te Doetinchem een testopstelling in haar laboratorium. Hiermee zal ammonium-stikstof worden herwonnen uit specifieke processtromen van de RWZI Duiven en de AWZI Lichtenvoorde.   Vervolgens wordt onderzocht of de verkregen stikstof meststof  voldoet aan alle wettelijke eisen en veilig toepasbaar is in de landbouw.  Ook wordt een inschatting gemaakt of het proces in de praktijk bedrijfseconomisch rendabel kan worden uitgevoerd. Als alle lichten op groen staan zal mogelijk nog een pilot in de praktijk worden uitgevoerd.  Het Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem), Waterstromen BV (Lochem) en Nijhuis Industries voeren het onderzoek uit in samenwerking met de stichting Biomassa (Aalten). De studie is onderdeel van de regiodeal Kringlooplandbouw.  Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie LNV, de provincie Gelderland en Achterhoek ambassadeurs.
 

Aviko en Waterstromen hebben de samenwerking voor 10 jaar verlengd voor de zuivering van het restwater van locatie Aviko Steenderen.

Waterstromen zuivert het restwater van Aviko Steenderen inmiddels 15 jaar op haar locatie in Olburgen. In de zuiveringsinstallatie in Olburgen wordt biogas geproduceerd en grondstoffen teruggewonnen (fosfaat in de vorm van struviet) en wordt gebruik gemaakt van energiezuinige anammox technologie. De huidige zuiveringsinstallatie is hiermee een voorbeeld voor duurzaam zuiveren van water. Aviko en Waterstromen zullen gedurende de nieuwe contractperiode van 10 jaar samenwerken aan verdere verduurzaming en optimalisatie.
Op de foto Dick Zelhorst (COO Aviko) en Martine Klaver (Directeur Waterstromen).

RegEnergy meeting 28 - 30 October | Arnhem - The Netherlands
Last two days Waterstromen and Waterschap Rijn IJssel had visitors from 6 different European countries for the Interreg meeting RegEnergy. Goal was to discuss projects in which energy is produced in rural areas and supplied to consumers in urban areas. Waterstromen has a project in which it is the intention to supply biogas, produced at the STP of WRIJ to a paper mill (Papierfabriek Doetinchem) located in the city of Doetinchem. The biogas is produced by the anaerobic treatment of water of the paper mill and the anaerobic treatment of sludge from the STP. As part of the program the STP and the paper mill were visited. Mijnke Van Kleef of the Province of Gelderland gave an interesting presentation about the Regional Energy Strategy of the Province. Barriers for projects like f.e. the negative influence of tariff structures of energy for the feasibility were also discussed. Interested in more information?

https://media.licdn.com/dms/image/C5622AQGSx8f8_pMRDg/feedshare-shrink_800/0?e=1576713600&v=beta&t=4rTfge23XKt6tpbejOTH3vzKlEVGo1FHBObvM9H_6pA

Bezoek gemeente Bronckhorst
Vrijdag 21 juni hebben medewerkers van de gemeente Bronckhorst een bezoek gebracht aan de zuivering in Olburgen om het te bekijken hoe op deze locatie communaal en industrieel afvalwater gezuiverd wordt met optimale terugwinning van energie (biogas) en grondstoffen (o.a. struviet).

Biogas van afvalwater

Innovatie
Onze collega Richard Haarhuis heeft bijgedragen aan een interessant artikel in H2O over het zuiveren van effluent van anaerobe processen met een innovatieve techniek. In deze nieuwe techniek worden twee biologische processen (PNA en DAMO) gecombineerd resulterend in een lager energieverbruik en hoger verwijderingsrendement. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact met ons op (info@waterstromen.nl / tel.: 0573 298551) Het artikel is via deze link te lezen.

Na 15 jaar vergister leeggehaald
Op onze locatie in Lichtenvoorde is na 15 jaar onafgebroken in bedrijf te zijn geweest en de productie van meer dan 30 miljoen m3 biogas, 1 van de 2 vergisters leeggehaald en geïnspecteerd. Binnen 2 weken zal de vergister weer in bedrijf zijn en klaar voor de volgende 15 jaar !

 

'Goud uit afvalwater'
De vetafscheider bij Aviko Lomm is in gebruik genomen. Het vet wordt uit het afvalwater verwijderd, waardoor het niet meer problemen geeft in de UASB reactor. Het vet kan vervolgens als hoogcalorische biobrandstof gebruikt worden voor de opwekking van duurzame energie.

Vacatures
Ben jij een technicus of operator en wil je bij Waterstromen werken? Bekijk onze vacatures

Plaatsing vetafscheider lost problemen uitspoeling op bij Aviko Lomm
Waterstromen exploiteert in Lomm een waterzuivering waarin het proceswater van Aviko wordt gezuiverd. De bestaande vetafscheider van Aviko werkte onvoldoende wat leidde tot problemen in de waterzuivering (uitspoeling van de bacteriecultuur).
Lees meer

BIR levert warmte aan zwembad Lichtenvoorde

BIR is een samenwerking van GMB en Waterstromen en zet organische reststromen om in biogas. Dit biogas wordt middels gasmotoren omgezet in warmte en elektriciteit. Een deel van de warmte wordt gebruikt voor het opwarmen van het zwemwater van het nabij gelegen zwembad.
Lees meer

Verslag en presentaties dag 5 praktijkcases behandeling industrieel afvalwater beschikbaar

Waterstromen heeft op dit seminar een presentatie gegeven over haar ervaring met industriële afvalwaterzuivering en vergisting. De presentatie met de naam: "Bijna 15 jaar industriële proceswaterzuivering en vergisting"  is te vinden via de onderstaande link:
Lees meer