Logo

AWZI Olburgen

Waterstromen Olburgen behandelt het afvalwater van aardappelverwerkende producent Aviko. Het vrijkomende afvalwater wordt per persleiding van 5 km naar de AWZI van Waterstromen Olburgen verpompt, waar het water samen met het centraat van de vergister van RWZI Olburgen wordt behandeld. Hiervoor worden onder andere de volgende processen toegepast:

Afvalwater

Het effluent van de AWZI wordt geloosd op de naastgelegen RWZI. Daar wordt het nog nagezuiverd en vervolgens geloosd op de IJssel.

Biogas

WKK

Meststof

Luchtbehandeling

De lucht die gebruikt wordt voor droging van het struviet wordt gewassen met een chemische luchtwasser waardoor geen stank wordt verspreid naar de omgeving.