Logo

Nieuws

Bezoek gemeente Bronckhorst
Vrijdag 21 juni hebben medewerkers van de gemeente Bronckhorst een bezoek gebracht aan de zuivering in Olburgen om het te bekijken hoe op deze locatie communaal en industrieel afvalwater gezuiverd wordt met optimale terugwinning van energie (biogas) en grondstoffen (o.a. struviet).

Biogas van afvalwater

Innovatie
Onze collega Richard Haarhuis heeft bijgedragen aan een interessant artikel in H2O over het zuiveren van effluent van anaerobe processen met een innovatieve techniek. In deze nieuwe techniek worden twee biologische processen (PNA en DAMO) gecombineerd resulterend in een lager energieverbruik en hoger verwijderingsrendement. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact met ons op (info@waterstromen.nl / tel.: 0573 298551) Het artikel is via deze link te lezen.

Na 15 jaar vergister leeggehaald
Op onze locatie in Lichtenvoorde is na 15 jaar onafgebroken in bedrijf te zijn geweest en de productie van meer dan 30 miljoen m3 biogas, 1 van de 2 vergisters leeggehaald en geïnspecteerd. Binnen 2 weken zal de vergister weer in bedrijf zijn en klaar voor de volgende 15 jaar !

 

'Goud uit afvalwater'
De vetafscheider bij Aviko Lomm is in gebruik genomen. Het vet wordt uit het afvalwater verwijderd, waardoor het niet meer problemen geeft in de UASB reactor. Het vet kan vervolgens als hoogcalorische biobrandstof gebruikt worden voor de opwekking van duurzame energie.

Vacatures
Ben jij een technicus of operator en wil je bij Waterstromen werken? Bekijk onze vacatures

Plaatsing vetafscheider lost problemen uitspoeling op bij Aviko Lomm
Waterstromen exploiteert in Lomm een waterzuivering waarin het proceswater van Aviko wordt gezuiverd. De bestaande vetafscheider van Aviko werkte onvoldoende wat leidde tot problemen in de waterzuivering (uitspoeling van de bacteriecultuur).
Lees meer

BIR levert warmte aan zwembad Lichtenvoorde

BIR is een samenwerking van GMB en Waterstromen en zet organische reststromen om in biogas. Dit biogas wordt middels gasmotoren omgezet in warmte en elektriciteit. Een deel van de warmte wordt gebruikt voor het opwarmen van het zwemwater van het nabij gelegen zwembad.
Lees meer

Verslag en presentaties dag 5 praktijkcases behandeling industrieel afvalwater beschikbaar

Waterstromen heeft op dit seminar een presentatie gegeven over haar ervaring met industriële afvalwaterzuivering en vergisting. De presentatie met de naam: "Bijna 15 jaar industriële proceswaterzuivering en vergisting"  is te vinden via de onderstaande link:
Lees meer