AWZI Dongen

Waterstromen Dongen behandelt het afvalwater van de leerlooierij van ECCO Tannery Dongen. Het vrijkomende afvalwater wordt in de fabriek van ECCO opgedeeld in vier verschillende stromen die elk afzonderlijk worden behandeld.
Het afvalwater van Ecco kenmerkt zich door de hoge zoutconcentratie en hoge zwavelconcentratie. Door de afvalwaterstromen bij de bron te scheiden kan een optimaal zuiveringsconcept worden toegepast.
Naast afvalwater, komt bij het looiproces ook vlees vrij. Dit vlees dat van de huiden af komt, wordt ook op de AWZI verwerkt.
Hiervoor worden onder andere de volgende processen toegepast:

Afvalwater

Het gezuiverde afvalwater stroomt per persleiding naar de RWZI van Rilland-Bath waarna het gezuiverde water op de Noordzee wordt geloosd.

Vergister

Biogas

Luchtbehandeling

Het afvalwater staat bekend om zijn sterke geur. Daarom vinden alle "stankgevende" processen in gesloten reactoren plaats. Waar nodig worden deze continu afgezogen. De lucht wordt eerst biologisch behandeld in een lavafilter gevolgd door een actiefkoolfilter en wordt vervolgens geurvrij afgevoerd.