Logo

AWZI Dongen

In AWZI Dongen wordt het afvalwater van de leerlooierij van ECCO Tannery Dongen behandeld.
Het afvalwater van ECCO kenmerkt zich door de hoge zoutconcentratie en hoge zwavelconcentratie. In AWZI Dongen waren er diverse problemen, die door Waterstromen met aanpassing en uitbreiding van de installatie zijn opgelost. Na een aantal jaar de AWZI bedreven te hebben is de installatie weer overgedragen aan ECCO Tannery Dongen. In de huidige situatie levert Waterstromen nog procestechnologische ondersteuning.

In de bestaande AWZI waren er de volgende problemen, welke bij aanpassing van de installatie door Waterstromen zijn opgelost:

Naast afvalwater komt er bij het looiproces ook vlees vrij dat van de huiden afkomt. Deze reststroom wordt in de aangepaste installatie ook verwerkt.

Hieronder volgt een nadere beschrijving van de uiteindelijke installatie.

Afvalwater

Het gezuiverde afvalwater wordt via een persleiding naar de RWZI van Rilland-Bath gepompt, waarna het gezuiverde water op de Westerschelde wordt geloosd.

Vergister

Biogas

Luchtbehandeling

Het afvalwater staat bekend om zijn sterke geur. Daarom vinden alle "stankgevende" processen in gesloten reactoren plaats. Waar nodig worden deze continu afgezogen. De lucht wordt eerst biologisch behandeld in een lavafilter gevolgd door een actiefkoolfilter en wordt vervolgens geurvrij afgevoerd.